måndag 13 januari 2020

Skatteverket vill höja preliminärskatten 10%

Fattigbonddräng vet inte riktigt vilken värld som det svenska skatteverket lever i.
Man kan väl säga att Fattigbonddräng och skatteverket inte lever och verkar i samma värld.
Man vill ju gärna tro att man själv tillbringar sina dagar i den riktiga världen, och att i detta fallet skatteverket lever i någon sorts artificiell verklighet. Sedan kan det ju alltid vara tvärtom, men när klockan ringer och väcker Fattigbonddräng vid halv fem på morgonen så känns det väldigt verkligt och inte det minsta på låtsas alls...
Skatteverket påstår att de ökar skatten med 10%, givetvis beräknat  på 2018 års slutskatt.
Att nu skatteverket vill öka Fattigbonddrängs skatt från 15 729:- kr / månad 2019 till 16 479:- kr /månad, kunde väl vara rätt och riktigt OM Fattigbonddräng nu gjort en prisjustering i samma omfattning till sina kunder. Men om man tänker efter, när inflationen rör sig om under 2% årligen, så är en prishöjning på 10% lite besvärlig att motivera mot kund. 
Nu anser förstås inte skatteverket att Fattigbonddräng är en kund, utan bara någon som ska betala in degen. Inte heller ska vi förglömma att utöver denna skatt ska även momsen faktureras kunderna och vidarebefordras till statens giriga händer.

Att skatteverket gör så här brukar återkomma med lite oregelbundna intervaller. Ibland årligen, för att ibland låta skatten vara oförändrad under något år. I Fattigbonddrängs tankebanor borde detta styras av hur föregående års slutskatt föll ut. Men inte heller här verkar något samband finnas. Nu är det förvisso inte några förlorade pengar, om man betalar in för mycket preliminärskatt. Överskottet kommer ju till slut tillbaka som återbetald överskjutande skatt, så kallad skatteåterbäring. Så varför gnäller Fattigbonddräng då över dessa petitesser? Jo, det är helt enkelt av ekonomiska skäl. Han vill inte ligga ute med pengar till en dysfunktionell statsmakt, de får låna pengar av någon annan helt enkelt.
Fattigbonddräng tycker att han lyckas bäst när han får lite kvarskatt att betala istället. Låter kanske konstigt, men då har pengarna kunnat arbeta för Fattigbonddräng under ett till två år, vilket är betydligt bättre ur ekonomiska aspekter. Av samma anledning betalar Fattigbonddräng in moms till samma statskassa bara en gång om året. Vilket får till följd att de momspengar som Fattigbonddräng fakturerar kunder för under januari 2020, inbetalas till Fattigbonddräng i februari. Dessa pengar flyttas över till ett konto med ränta, och betalas in till staten ungefär i mars-april 2021. Det brukar kunna resultera i en årlig ränteintäkt på  1 200:- kr till 1 500:- kr efter skatteavdrag. Skulle momsen redovisats månadsvis skulle det inte ge någon ränta, då den räknas av månad för månad. Samt att årsvis redovisning leder till minskad administration och ingen risk för förseningsavgifter om pengarna eller momsdeklarationen skulle råka inkomma en dag för sent. Vem litar på Postnord liksom? Jo det går säkert att lösa digitalt, men kräver ändå administration.

När nu Skatteverket gör sina höjningskampanjer så brukar Fattigbonddräng skicka ett tackbrev till dem. I detta tackbrev formuleras önskan att kunna få del av den information om Fattigbonddrängs företag som Skatteverket verkar förfoga över som Fattigbonddräng inte själv känner till. Var någonstans detta statliga verk har upptäckt en möjlighet att öka intäkterna så mycket som motsvarar en sådan skattehöjning. Att höja debiteringen till kunder i lantbrukssektorn låter sig knappast göras, med tanke på den jordbrukspolitik som förs, och den utsatta ekonomiska situation som de flesta av lantbrukarna befinner sig i. Att utöka de arbetande dagarna från nuvarande 27-28 dagar/ månad är också lite knepigt att få ihop rent praktiskt. Så Fattigbonddräng yrkar därför om oförändrad preliminärskatt, eller helst minskande då arbetstiden snarare önskas minska än utökas. Det kan likväl vara intressant att ta del av den för Fattigbonddräng okända information som myndigheten verkar besitta.

Oftast brukar faktiskt ett sådant här brev räcka för att få bibehållen preliminär skatt. Någon enstaka gång har de begärt in en preliminärdeklaration, men där kan man ju faktiskt uppge vilka siffror som helst. Vem ska invända på om det bara planeras att jobba 50% mot föregående år? Det kommer inte att märkas förrän bokslutet upprättats och deklarationen lämnas in ändå. Då som först kan skatten räknas ut efter regelverkets alla små och stora kriterier.
Ett sådant här brev ska författas till skatteverket under morgondagen, för Fattigbonddräng tycker inte att det är häftigt att ligga ute med pengar till staten, pengar som gör  bättre nytta hemma hos Fattigbonddrängs trygga (nåja) famn. Ska bli intressant att se hur det går i år.

För övrigt, och trots ovanstående vill Fattigbonddräng ändå hylla de anställda på skatteverket. De få gånger som undertecknad har behövt kontakta dem via telefon, mejl eller för all del brevledes. Har de alltid och utan undantag haft ett trevligt bemötande hur korkade frågor som än ställts från Fattigbonddrängs sida. Även dylika ironiska inslag tas emot med en glimt i ögat. Ett fantastiskt kunnande och engagemang. Dessa människor gör det väldigt lätt att göra rätt. En önskan skulle vara om övriga statliga instanser gör studiebesök och lär sig om hur man bemöter sina medmänniskor, även om de är mindre bevandrade än proffsen i de aktuella frågorna. Tänk gärna på det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Fattigbonddräng tycker inte om att betala skatt, men han tycker om skatteverket ändå.
Hoppas att det inte blir någon förändring på det den närmaste tiden.

//Fattigbonddräng

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar