lördag 2 oktober 2021

Q3 och dagliga flyttar


 Då har vi passerat tre fjärdedelar av året, så det är kvartalsrapport över Fattigbonddrängs sparliv på gång. För de som tittat in på denna blogg ibland under en tid blir det ingen överraskning hur sparandet lunkar på. För lunkar på gör det i sakta mak. Den så i sparkollektivet viktiga sparkvoten häller sig något över 50%, men när inkomstsidan är låg så är ju 50% inte särskilt mycket räknat i pengar heller. Däremot så är ju tiden också en av spararens bästa vänner, och tid har vi ju mer likvärdiga resurser av varje dag. Fattigbonddräng tog tag i sitt sparande på allvar för tio år sedan och även små pengar kan växa, som vilket litet barn som helst. Fast även om en slags sparplan fanns redan från start, så fanns nog inte förväntningarna att kunna titulera sig som miljonär efter åtta-nio år eller ens någonsin. Men är man egentligen rik med en miljon? Lite smårik kanske.

Det går ju inte att bli rik på arbete i Sverige är ju en sanning man hört sedan barnsben. Det gäller att vinna massa pengar eller ännu hellre välja rätt föräldrar från början enligt gällande norm. Det är med detta i bakhuvudet som Fattigbonddräng allt mer gläds åt att det allt mer pratas om sparande i media och FIER har blivit ett begrepp hos bredare massor än bara några få entusiaster. Varianter på FIER är lika många som det finns sparare som håller på. Alla har sin egen agenda och sina egna mål eller syften genom att ta större eget ansvar. En påse fuckyou pengar är aldrig ett problem, utan det är när de inte finns det blir jobbigt! Det är FI som är det fundamentala i begreppet, ER är mer en sak man kan välja att göra om man vill, men utan FI är det lite svårare att uppnå ER. Även om I inte infinner sig, så kan F ge massa med trevliga valmöjligheter. Så mer F-faktor är att eftersträva för att skapa fler mer självständiga människor.

F strävan hos Fattigbonddräng lunkar som sagt på, som vanligt med 8 500:- kr månad efter månad. Aktier köps för 7 000:- kr och resterande peng sparas på buffertkonto för snabb åtkomst vid behov. Här finns dock ett tänkt tak men det kan höjas vid vetskap om snart behov. Som när renoveringar börjar pocka på, det kan behövas byta flådbil eller för att bråka med byråkrater.

Under Q3 så har Fattigbonddräng handlat på sig följande aktier i fallande ordning.

21-07-01  Coinbase Global inc   1st   2 160:- kr
21-07-05  NCC B                      33st   4 922:- kr
21-07-14  TUI AG                     25st      995:- kr
21-08-04  Orkla A                     50st    3 953:- kr
21-08-04  TUI AG                    25st       993:- kr
21-08-09  NCC B                     12st    1 841:- kr
21-09-01  Orkla A                   100st    7 751:- kr
21-09-23  Bank Nordik                7st   1 529:- kr

Inköp för 24 144:- kronor och sparande i aktier på 21 000:- kronor går inte riktigt ihop i längden. Det är här som Pigan kommer in som en hjälpande hand, eller ränta på ränta effekten. Under kvartalet har Pigan puttat in lite pengar och summorna blev så här i Q3.

Juli             1 234,05 kr
Augusti        193,09 kr
September 1 082,86 kr
SUMMA:  2 510,00 kr

Kvartalet är inte något av de bättre vad gäller utdelningar, men alla kan inte vara bäst. Fattigbonddräng och Pigan är inget undantag, men ingen av oss strävar efter eller tror att vi kan bli bäst. Vi uppfattar oss som bra nog, och det räcker väldigt bra och vi kommer komma tillräckligt långt på det, inbillar vi oss.

Fattigbonddrängs F-faktor under kvartalet utvecklades inte så starkt, men det brukar komma sådana perioder ibland. Det ingår i systemet och skall inte ses som katastrof utan mer som en återhämtnings period, även elitidrottsmän och kvinnor behöver vila för att prestera på topp. Utan återhämtnings och vilopauser kan inget byggas upp långsiktigt, men ha en plan för träningen, utvärdera resultaten och skruva lite på planen för att träningen ska ge bättre resultat om så behövs. Sparande är en slags träning av de ekonomiska förutsättningarna, tränar man inte så blir man inte bättre eller kommer närmare sin egen individuella FI-faktor. Den är olika för oss alla, och kan förändras över tid.
Så här blev Fattigbonddrängs kvartal.

                                 30 juni-21                31 juli-21              31 aug-21              30 sept-21

Bank konto               72 107,61 kr            73 688,50 kr         75 188,50 kr            76 692,57 kr
Aktieportfölj         1 425 078,38 kr       1 424 748,57 kr     1 395 254,88 kr      1 408 470,14 kr
Kapital 1              1 497 185,99 kr       1 498 437,07 kr     1 470 443,38 kr      1 485 162,71 kr


Ett resultat som säkert inte är bonusutlösande, men ett resultat likväl. Ett ekonomiskt utfall som kan benämnas status quo. 

Fattigbonddrängsstugan är belägen i ett geografiskt område som ådragit sig intresse från en grannkommun. Det skall inskränkas i rättigheterna att utöva diverse aktiviteter. En sådan aktivitet, eller passivitet kanske är bättre förklarat är att ha fordon uppställda i området, alltså den egna tomtmarken under längre tid än 24h åt gången. 
Formuleringen är som följer i den tilltänkta föreskriften.

Förbjudet hela området:
"uppställning av fordon: avser stillastående på samma plats mer än 24 timmar.
Ett stillastående fordon med eller utan förare."

Fattigbonddräng och fru Fattigbonddräng har tillsammans fem stycken fordon. Hela fastigheten inryms i tilltänkt konfiskerat område. Så varje dygn skall dessa fordon flyttas till ny plats. Om det räcker att flytta dem en fordonslängd, eller om de måste föras ut ur konfiskerat område innan de återinförs för att en ny uppställning kan göras regelmässigt korrekt är ännu ej besvarat. Oaktat vilket blir det ganska tidskrävande att när ett fordon inte använts på ett dygn, behöva flytta runt på det lite, Det är ofta våra två personbilar inte används på flera dagar, vi kör inte mer än vi måste och massa extra kallstarter känns inte som att värna om miljön, Fattigbonddräng misstänker därför starkt att miljöpartister varit drivande i ovan föreskriftsregel. Vidare finns ett släpfordon som används än mer sparsamt, och som mest finns för att det varit en gåva, men används väldigt sporadiskt. Men ett fordon är det och flyttas måste det ju enligt regelverket. Även två trampcyklar av traditionell modell finns i fordonsbeståndet och inte heller dessa verkar vara undantagna i bestämmelserna.  
Idiotiska regelverk ska bemötas med idioti, vi kan stanna vid att säga att Fattigbonddrängs följdfrågor till kommunen i fråga och Länsstyrelsen har varit av den typen... 
Fattigbonddräng är ju även entreprenör som det så vackert heter när man är egenföretagare. Här syns genast möjligheter till att utveckla det egna företaget och inrätta en tjänst som erbjuder alla boende i området att utföra fordonsflyttjänster. Ibland måste man ju lämna det egna hemmet mer än ett dygn, och oftast med enbart ett fordon i taget, så resterande står kvar hemma. Då måste ju någon komma och flytta dem för att uppfylla denna märkliga regel. Kommunen bistår säkert med ersättningen....
Det finns fler liknande dysfunktionella regler i föreskrifterna, men denna är den i särklass mest idiotiska. De flesta andra kan Fattigbonddräng förstå syftet med och vad man vill åstadkomma med dem, även om de inte kommer att bidra till det de vill i flertalet fall. Några kan till och med bli kontraproduktiva, men det lär komma tillfällen att återkomma till dem senare. 
Spännande är det förvisso och vi får väl se hur länge det går att dra ut på att undvika expropriation, för det kommer nog sluta där till slut. Det finns redan en fastighet som blivit inlöst och nu står väl fler snart på tur. Storebror är en märkligt hagalen dysfunktionell filur. Inget som går att göra så mycket åt, men lite besvärlig kommer Fattigbonddräng allt att bli, tjurskallig som få och envisare än de flesta...

Nu önskas läsare en trevlig fortsatt helg, så tar vi nya tag för att öka F-faktorn sista kvartalet först och främst.
//Fattigbonddräng