lördag 17 april 2021

Q1

 


Jo då, Fattigbonddräng håller fortfarande på med det där sparandet i aktier. Det mesta, eller nästan allt är precis som vanligt. Med undantaget att det inte har investerats någon tid till bloggandet. Men säg det lugn som varar för evigt i den så trygga bloggosvären? Så nu är det åter dags för en liten uppdatering av Fattigbonddrängs förehavanden i form av något som kan liknas vid en kvartalsrapport. Själva sparandet är lika spartanskt som som tidigare, alltså 8 500:-  svenska penningar. Under januari förbrukades hela denna summa på aktieköp, men från mars avsätts 1 500:- kr till insättning på sparkonto för att återuppbygga en mer snabbåtkomlig buffert för inplanerade oförutsedda kostnader. Efter pannbyte, renovering och indragning av fiber så tullades det ju lite på snabba cash likviderna och Fattigbonddräng vill nu sakta och försiktigt försöka återställa dem till ett sexsiffrigt belopp.

Ett sexsiffrigt belopp har för övrigt uppnåtts i portföljen hos Swedbank, så Fattigbonddräng åtnjuter inte längre gratis courtage vid handel där längre. Men det var trevligt så länge det varade, nu återgår insättningarna till Avanza portföljen åtminstone tills Fattigbonddräng får en ny smart idé om att snåla in på kostnader. Medans Fattigbonddräng klurar vidare på lysande investeringsstrategier så har ju Pigan bara accepterat läget, hon jobbar på utan att klaga och levererar återigen lite mer normala lönecheckar till Fattigbonddräng, och om inte himlen återigen ramlar ner över oss så finns det hopp om ett mer "normalt" utdelningsår.

Första kvartalet har inneburit nysparande med 25 500:- kr. Pigan har bidragit med 4 483,71 nya kronor och ören som utdelningar och räntor, jajamensan Fattigbonddräng räknar fortfarande även ören. Utdelningarna går att följa på sidan "Portföljen" där även den belåning som tillämpas finns som röda siffror på raden för "Kassa ISK" vilket är det konto som belåning tillämpas på. Belåning av portföljen är en ganska ny företeelse av Fattigbonddräng och kommer användas mycket sparsamt. Mest för att stilla Fattigbonddrängs nyfikenhet över hur det går till och fungerar. Bästa sättet att lära sig saker är att prova, om än i liten skala. Fast vissa områden bör ändå inte provas på rent praktiskt, som droger, extremism av de flesta slag och annat otyg, här räcker det att veta att man ska hålla sig ifrån skiten så mycket det bara går. Så slipper ni upplysa om det i kommentarerna nedan...

Det har handlats aktier under årets första månader och en sammanställning följer här. 
Samtliga Finska innehav har sålts för att slippa kladda med källskatter i så många länder. Det har även sålts av samtliga stamaktier i Moment Group, men först efter att teckningsrätterna hade delats ut. Dessa användes sedan för att delta i nyemissionen fullt ut, dessutom köptes ytterligare lika många BTA aktier in så nu efter alla turer finns 46 000 Moment Group aktier i portföljen. Det har även swingats en hel del  med BTA i lekportföljen då den varit väldigt volatil, vilket verkar fortgå även nu efter slutförd emission. Som Fattigbonddräng har nämnt tidigare är Moment Group en chanstagning, så försiktighet bör iakttagas. Det kan ta lång tid innan den typen av verksamheter kommer igång efter regeringens nedstängning av vissa verksamheter. Så flera kan har gått i konkurs, innan/om det vänder för branschen.

Inköp under kvartalet blev på detta viset.

200st Moment Group                  490:- kr   Köp för att jämna ut innehavet inför emissionen
23 000st BTA                           5 520:- kr
450 st Telia Company            15 665:- kr
425 st Acadian Timber Corp  43 902:- kr  Använt likvid från försäljningen av de Finska innehaven
  11 st Coca-Cola                      4 502:- kr
 50 st TUI AG                           2 140:- kr
175 st TUI AG BTA                 1 894:- kr Ännu ett bolag med problem, men Tyska staten verkar stötta.
150 st Cloetta                           3 615:- kr 
  35 st NCC B                           5 303:- kr
  35 st Telenor                           5 019:- kr
  25 st Scatec                            7 952:- kr
  25 st Polar Power                   4 728:- kr

Tittar man på de olika månaderna under Q ettan blir siffrorna som nedan.

                                  31 dec-20                 31 jan-201          28 feb-21             31 mars-21

Bank konto               63 942,98 kr             65 002,16 kr         65 508,14 kr            67 014,60 kr
Aktieportfölj         1 129 752,06 kr        1 367 942,46 kr    1 320 675,06 kr       1 420 293,67 kr
Kapital 1              1 193 695,04 kr        1 432 944,62 kr    1 386 183,20 kr       1 487 308,27 kr


En trevlig helg tillönskas er alla, det politiska läget i landet är fortfarande kattastrofiskt. Regeringen gör vad den kan för att rasera det som är kvar av landet. De verkar tycka att det är bättre att bygga välfärd åt andra länder och deras invånare än att prioritera det egna landet och dess medborgare. Men i denna sena hmm tidiga timma så orkar vi inte bry om oss det. Utan vi stoppar huvudet i sanden som lydiga strutsar och fortsätter rösta rätt, för fortsatt demokratur och tittar ivrigt vidare på Robinson, Lets Dance, Lyxfällan och liknande mer viktiga verksamheter än hur tillståndet i landet har blivit.

Med de vänligaste hälsningar
//Fattigbonddräng