onsdag 25 april 2018

I väntans tider

Prova plus Stabelo!
Fattigbonddräng går i väntans tider, han går och väntar på lite olika saker.

Fastän att det finns ekonomibloggare som avråder, eller mer eller mindre varnar för att söka bolån genom Avanzas upphaussade bolån+ när man är egenföretagare. Så kunde Fattigbonddräng ändå inte låta bli frestelsen att göra en ansökan. Sedan blev det liksom som det blev.....

Det har varit några turer med mail och dokumentskickande
Det senaste påståendet från Stabelo som Avanza samarbetar med om dessa bolån är att den deklaration och det bokslut som Fattigbonddräng lämnat in till skattemyndigheten för 2017 inte visar vilken inkomst Fattigbonddräng har!!?
Med andra ord på svenska språket så anser alltså Stabelo att Fattigbonddräng är kriminell.
Att den inte visar vilken inkomst av näringsverksamhet som Fattigbonddräng hade år 2016 som Stabelo kan se på kreditupplysningen är givetvis sant, men ingen har väl påstått annat heller? Även att det skiljer mycket från inkomst av näringsverksamhet för året 2017 som är det senaste bokslutet visar. Men att Stabelo inte kan läsa på en rad till för 2016 och se att just det året, det första sedan 2000, så fanns det även inkomst av tjänst under 2016. Samt prova att plussa ihop dessa siffror, då skulle den uppgivna inkomsten plötsligt stämma!!
Att plussa ihop dessa siffror är alltså övermäktigt för Stabelo, om det beror på en väldigt snäv matris att följa för handläggaren eller något annat är inte lätt att avgöra just nu. Ansökan var väldigt knapphändig och flera uppgifter borde haft någon form av kommentarsruta att kunna skriva fritext på.
Men eftersom Fattigbonddräng har uppgett att han är egenföretagare, vilket han ju är (Förutom ett litet Skåneäventyr 2016) sedan år 2000, så tittar Stabelo enbart på raden inkomst av näringsverksamhet och enbart på året 2016 som de kan se på kreditupplysningen.
Eftersom Fattigbonddräng inte finner sig i att bli anklagad för kriminalitet, vilket även kan spilla över lite på redovisningskonsultens firma. Samt även är nördigt intresserad av hur de tänker om risk, säkerheter och pantsättning. Så ska ärendet nu skickas vidare av handläggaren till dennes chef för en återkoppling... Fattigbonddräng har en väldig massa frågor som han vill få svar på. Dessa skall så småningom redogöras för här på bloggen, men det väntas in att Stabelo chefen hör av sig i alla fall ett litet tag till så att även deras åsikt skall få komma fram....
Någon vecka till i väntans tider får Fattigbonddräng ge dem på denna återkoppling. Chefen kan ju ha väldigt mycket att göra med att avspisa egenföretagare från verksamheten.


Väntans tider gäller också vad beträffar Fattigbonddrängs upplevelser av TUI, detta nya bolag i portföljen. En liten resa har ju avklarats och den var till mycket nöje och stor glädje på många vis. Mycket trevlig personal och guider, hotellet var perfekt för Fattigbonddräng med fru. Med kökspersonal som med bravur klarade av att förse även fru Fattigbonddräng med mat som inte gav allergiska reaktioner.

En mycket trevlig resa på det hela taget således. Men den blev en dag för lång, eftersom flygplanet som skulle föra hem oss havererade och kaptenen ville inte flyga havererade flygmaskiner. Det är en inställning som Fattigbonddräng har viss förståelse för och är väldigt tacksam över. Det blev helt enkelt ett extra dygn på terminalen, hotell och transferering. Så långt allt väl.
Det kom ett mail från TUI om det här några dagar efter hemkomsten, och givetvis beklagar de det inträffande och erbjuder sig att stå för eventuella uppkomna extra kostnader. Det kan ju verka schangtilt vid en första titt, men samtidigt blir det ganska så intressant. Det finns nämligen en EU förordning som innebär ersättning vid försenat flyg om tre timmar eller mer. Det ska betalas ut 200€, 400€ eller 600€ beroende på resans längd.
Att då enbart betala ut eventuella extra kostnader för resenärerna, kommer givetvis att spara massor med pengar till bolaget. Så hur ska man tänka då som både resenär och aktieägare? Är det bra att företaget försöker komma undan billigare och därmed spara pengar, eller kan det ge dåligt rykte över att man försöker smita undan EU förordningar? Fattigbonddräng tycker nog att man ska följa det regelverk och de förordningar som finns. Så Fattigbonddräng har anhållit om en ersättning på 400€ för sig och det samma för sin fru. Så nu går han i väntans tider på att höra TUIs synpunkt i frågan.
Under väntans gång så har han letat upp lite domar att styrka sitt yrkande med. För inte kommer TUI att bara lämna ut pengar utan strid, och strid förbereds i den Fattigbonddrängska stugan! Försvaret är mobiliserat och flygadvokaten Stephan Erikssons hemsida har fått flitiga besök under förberedelserna. Väldigt intressant är att just det fel som drabbade flygplanet finns beskrivet i en dom som blivit prejudicerande. Men de har ju bara väntat en månad med att svara och fortfarande är det tyst. Skickade en påminnelse i går till dem.... Även i detta ärende lär det troligtvis komma fler blogginlägg. För om man vill kan man faktiskt begära ersättning enligt EU förordningen för tidsspillan och därutöver för faktiska utlägg och förlorad arbetsinkomst. Men inledningsvis så äskas  det enbart om ersättning enligt förordningen, man vill ju inte ruinera sina portföljbolag..... vi får se hur det slutar....
Aktien har ju gått bra, alltid något..

Som vanligt den senaste tiden har Fattigbonddräng prioriterat annat än att blogga. Men en snabb uppdatering är att det har blivit en vandring till till whiskyskåpet när portföljen passerade 700 tusenkronors nivån. Det blev aldrig någon månadsrapport för mars, men det rullar på som det brukar med pengar in och köp här och där. Hur portföljen såg ut sista mars kan man se i fliken portföljen. Den hinner jag i alla fall med att hålla uppdaterad. Pigan springer ner dörren och lämnar över pengar nästan dagligen. Det är ingenting som Fattigbonddräng har någonting emot alls.
Det har varit lite tassel med blogger också, men det är förhoppningsvis tillfälligt. Men det stör när man försöker skriva inlägg eller läsa andras..... och från blogger inget svar denna gången heller. Finns det någon på andra sidan är en fundering som infinner sig.

Fattigbonddräng hoppas kunna ha en bättre frekvens av inlägg framöver, men tid kommer även att avdelas till ostbågsodlingen.

Sköt om er och varandra.
//Fattigbonddräng