måndag 13 januari 2020

Skatteverket vill höja preliminärskatten 10%

Fattigbonddräng vet inte riktigt vilken värld som det svenska skatteverket lever i.
Man kan väl säga att Fattigbonddräng och skatteverket inte lever och verkar i samma värld.
Man vill ju gärna tro att man själv tillbringar sina dagar i den riktiga världen, och att i detta fallet skatteverket lever i någon sorts artificiell verklighet. Sedan kan det ju alltid vara tvärtom, men när klockan ringer och väcker Fattigbonddräng vid halv fem på morgonen så känns det väldigt verkligt och inte det minsta på låtsas alls...
Skatteverket påstår att de ökar skatten med 10%, givetvis beräknat  på 2018 års slutskatt.
Att nu skatteverket vill öka Fattigbonddrängs skatt från 15 729:- kr / månad 2019 till 16 479:- kr /månad, kunde väl vara rätt och riktigt OM Fattigbonddräng nu gjort en prisjustering i samma omfattning till sina kunder. Men om man tänker efter, när inflationen rör sig om under 2% årligen, så är en prishöjning på 10% lite besvärlig att motivera mot kund. 
Nu anser förstås inte skatteverket att Fattigbonddräng är en kund, utan bara någon som ska betala in degen. Inte heller ska vi förglömma att utöver denna skatt ska även momsen faktureras kunderna och vidarebefordras till statens giriga händer.

Att skatteverket gör så här brukar återkomma med lite oregelbundna intervaller. Ibland årligen, för att ibland låta skatten vara oförändrad under något år. I Fattigbonddrängs tankebanor borde detta styras av hur föregående års slutskatt föll ut. Men inte heller här verkar något samband finnas. Nu är det förvisso inte några förlorade pengar, om man betalar in för mycket preliminärskatt. Överskottet kommer ju till slut tillbaka som återbetald överskjutande skatt, så kallad skatteåterbäring. Så varför gnäller Fattigbonddräng då över dessa petitesser? Jo, det är helt enkelt av ekonomiska skäl. Han vill inte ligga ute med pengar till en dysfunktionell statsmakt, de får låna pengar av någon annan helt enkelt.
Fattigbonddräng tycker att han lyckas bäst när han får lite kvarskatt att betala istället. Låter kanske konstigt, men då har pengarna kunnat arbeta för Fattigbonddräng under ett till två år, vilket är betydligt bättre ur ekonomiska aspekter. Av samma anledning betalar Fattigbonddräng in moms till samma statskassa bara en gång om året. Vilket får till följd att de momspengar som Fattigbonddräng fakturerar kunder för under januari 2020, inbetalas till Fattigbonddräng i februari. Dessa pengar flyttas över till ett konto med ränta, och betalas in till staten ungefär i mars-april 2021. Det brukar kunna resultera i en årlig ränteintäkt på  1 200:- kr till 1 500:- kr efter skatteavdrag. Skulle momsen redovisats månadsvis skulle det inte ge någon ränta, då den räknas av månad för månad. Samt att årsvis redovisning leder till minskad administration och ingen risk för förseningsavgifter om pengarna eller momsdeklarationen skulle råka inkomma en dag för sent. Vem litar på Postnord liksom? Jo det går säkert att lösa digitalt, men kräver ändå administration.

När nu Skatteverket gör sina höjningskampanjer så brukar Fattigbonddräng skicka ett tackbrev till dem. I detta tackbrev formuleras önskan att kunna få del av den information om Fattigbonddrängs företag som Skatteverket verkar förfoga över som Fattigbonddräng inte själv känner till. Var någonstans detta statliga verk har upptäckt en möjlighet att öka intäkterna så mycket som motsvarar en sådan skattehöjning. Att höja debiteringen till kunder i lantbrukssektorn låter sig knappast göras, med tanke på den jordbrukspolitik som förs, och den utsatta ekonomiska situation som de flesta av lantbrukarna befinner sig i. Att utöka de arbetande dagarna från nuvarande 27-28 dagar/ månad är också lite knepigt att få ihop rent praktiskt. Så Fattigbonddräng yrkar därför om oförändrad preliminärskatt, eller helst minskande då arbetstiden snarare önskas minska än utökas. Det kan likväl vara intressant att ta del av den för Fattigbonddräng okända information som myndigheten verkar besitta.

Oftast brukar faktiskt ett sådant här brev räcka för att få bibehållen preliminär skatt. Någon enstaka gång har de begärt in en preliminärdeklaration, men där kan man ju faktiskt uppge vilka siffror som helst. Vem ska invända på om det bara planeras att jobba 50% mot föregående år? Det kommer inte att märkas förrän bokslutet upprättats och deklarationen lämnas in ändå. Då som först kan skatten räknas ut efter regelverkets alla små och stora kriterier.
Ett sådant här brev ska författas till skatteverket under morgondagen, för Fattigbonddräng tycker inte att det är häftigt att ligga ute med pengar till staten, pengar som gör  bättre nytta hemma hos Fattigbonddrängs trygga (nåja) famn. Ska bli intressant att se hur det går i år.

För övrigt, och trots ovanstående vill Fattigbonddräng ändå hylla de anställda på skatteverket. De få gånger som undertecknad har behövt kontakta dem via telefon, mejl eller för all del brevledes. Har de alltid och utan undantag haft ett trevligt bemötande hur korkade frågor som än ställts från Fattigbonddrängs sida. Även dylika ironiska inslag tas emot med en glimt i ögat. Ett fantastiskt kunnande och engagemang. Dessa människor gör det väldigt lätt att göra rätt. En önskan skulle vara om övriga statliga instanser gör studiebesök och lär sig om hur man bemöter sina medmänniskor, även om de är mindre bevandrade än proffsen i de aktuella frågorna. Tänk gärna på det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Fattigbonddräng tycker inte om att betala skatt, men han tycker om skatteverket ändå.
Hoppas att det inte blir någon förändring på det den närmaste tiden.

//Fattigbonddräng

Så blev 2019

Två veckor in på det nya året, så är det väl dags att försöka sig på en summering av året som flytt. För Fattigbonddrängs del inget särskilt lyckat år, då det var första gången som han presterade sämre än index. Indexet är omx30 inte det mest lämpliga kanske med tanke på att Fattigbonddräng har en hel del utländska bolag i portföljen. Men ett enkelt index att förstå sig på, och när Fattigbonddräng var ännu mer nybörjare än nu så var förståelse en källa till trygghet, och det får helt enkelt vara kvar.
Det är i årsrapporterna som Fattigbonddräng tycker sig se åt vilket håll det barkar iväg. Månadsvis så svänger det mer, men årsvis så är trenden mer tydlig.2019 enligt AvanzaDet sattes in nya pengar i portföljerna under året till en summa av 121 000:- kr. Målet för 2019 var 100 000:- kr så det var ett mål som blev uppnått med lite marginal.
Pigan hade fått ett mål på 30 000:- kr för året och lyckades överföra 31 890,73 kr till husbonden. Så även hon lyckades uppnå det mål som hon blivit tilldelad. Givetvis får hon ingen bonus för prestationen, utan Fattigbonddräng gör som vanligt och lägger beslag på hela summan. Hon bibehåller dock sin tjänst.

En jämförelse mot föregående år blir så här

                                  31 dec-18                  31 dec-19     
Bank konto               92 570,71 kr              93 395,94 kr
Aktieportfölj            746 776,27 kr         1 022 429,31 kr
Kapital 1                 839 346,98 kr         1 115 825,25 kr

En ökning på lite mer än 276 tusen kronor. En rätt stor summa pengar för en Fattigbonddräng som inte kommer i närheten av sådana summor i löneuttag från den egna lilla firman.
Då lyckades det ändå inte att slå indexet omx30, så Fattigbonddrängs nya slogan håller i sig. Det kan alltid bli bättre!

Hur ser då planen ut för 2020?
Det viktigaste är ju Pigans resultat. Några av portföljens bolag har aviserat utdelningssänkningar så det kan ju vara lämpligt att inte kräva allt för stora underverk ifrån henne. Utan målet får 2020 får stanna på 3 000:- kr i månaden som genomsnitt, och det blir alltså ett mål på helåret om 36 000:- kr. En ökning med nästan 19%, så det kanske är ett högt satt mål ändå? Fattigbonddräng önskar henne lycka till och står beredd att förvalta hela hennes lön.

Fattigbonddräng själv ska väl också bidra med något är det tänkt. Den tanken är att fortsätta med månadsvis insättningar på 8 600:- kr som vanligt. Det innebär om matten stämmer 103 200:- kr. Det ska nog kunna gå om inga oväntade händelser inträffar som Fattigbonddräng inte ser komma. Eller är det naivt?
En liten förändring av fördelningen av nysparandet har skett i och med det nya året. En summa om 4 000:- kr sätts in på Swedbanksdepån för att ta del av gratis courtage, ett isk konto har skapats, men inga köp gjorda. Det kan bli lite bökigt med depåer på olika ställen, men ett geni ska ju även klara av kaos. Samt att gratis är ett lagom pris.

Ingen större dramatik med sparplan 2020 alltså. Det får helt enkelt lunka på som vanligt.
På jobbsidan blir det en tillbakagång däremot. En tillbakagång till Skånejobb, då de har hört av sig vid flera tillfällen och tydligen behöver uppbackning av en Fattigbonddräng igen. Ja, ja Fattigbonddräng vet, de flesta utvecklas framåt i sina jobb, grattis till er. Fattigbonddräng går tydligen tillbaks och invecklas. Men det är ju trevligt att vara efterfrågad, och lite konsultarbete några dagar i månaden ska nog gå att klämma in. Det är ju en dag extra i år också så det skapar ju utrymme.
Fattigbonddräng ser mest fram emot att träffa de skånska kollegorna igen, hälsade på dem i somras och kom på att jag saknat dem en hel del. Så det ska bli kul, där är någon ny chef på plats också. Hoppas inte de har hunnit förstöra henne än bara!!
Sedan är det ju det där med alla skjutningar, sprängningar, rån, överfall som de roar sig med i Skånelandet som man funderar på. Men det förekommer ju snart över hela landet och har blivit det nya normala, så det kvittar nog vart man är, risken att råka vara på fel plats är ändå ganska liten. Fast man får nog ändå tänka på vart man går och på vilka tider. Särskilt om man går ensam.

Det blev nästan lite politiskt där på slutet minsann.
Fattigbonddräng önskar alla ett fantastiskt lyckat 2020, vad ni än sysslar med.
//Fattigbonddräng


måndag 6 januari 2020

Månadsrapport December-19


Det verkar vara en trend att allt fler beklagar sig över alla dessa ekonomibloggare som fortsätter månad efter månad med att leverera rapporter, månadsrapport hit och halvårsrapporter dit, för att inte tala om alla årsrapporter som skrivs i dessa tider. Det är tabeller och grafer, siffror och index till förbannelse. Fattigbonddräng har inte undgått att ta del av denna kritiska inställning och givetvis tagit till sig meddelandet....

Men Fattigbonddräng skiter fullständigt i kritiken, så här kommer ytterligare en månadsrapport som de kan reta sig på. Sedan kan man ju undra varför man läser något man inte vill läsa om? Vem tvingar dem liksom? Fattigbonddräng själv är inte så förtjust i diagram och grafer, han är mer en siffernörd på något vis.
Han förstår att en krona är mer än en halv som det var förra året osv... utan att det ska ha stapeldiagramiserats... Så själv läser jag texten tittar på siffrorna och skrollar förbi de flesta diagram och figurer, för på det viset finner jag det hela tilltalande intressant och nöjsamt. Men reta sig på diagram....varför det? det är ju bara att hoppa över sånt man inte gillar eller har nytta och glädje av själv.

December var som vanligt, det sparades 8 600:- kronor.
Det inhandlades lite aktier i form av

50 st Telenor               till priset 8 688:- kronor
   8 st NWH UN          till priset    698:- kronor
60 st Telia Company   till priset 2 448:- kronor

Pigan bidrog inte så mycket i december men lite utdelningar blev det ju ändå.

Lekportföljen       12:-    kr
NWH UN           154,25 kr

Samt lite kapitaliserade räntor på 171,80 kr. Kanske missat någon ränta, men återkommer väl mer om det i årsrapporten så småningom. JA det blir fler rapporter!!

Lite siffror att titta på


                                 30 Nov-19                31 Dec-19  
Bank konto               93 224,14 kr             93 395,94 kr     
Aktieportfölj            974 033,35 kr         1 022 429,31 kr 
Kapital 1              1 067 257,49 kr         1 115 825,25 kr

Portföljen lyckades alltså hålla sig sjusiffrig över nyåret. Det är en bra hög med pengar, även om det behövs betydligt mer innan man kan kalla sig rik i dessa tider. Så namnet på bloggen stämmer bra även fortsättningsvis.
En smärre förändring har gjorts i och med det nya året. En del av nysparandet har satts in på Swedbanksdepån, för att ta del av gratis courtage. Ett sparande upp till etthundratusen kronor ger gratis courtage vid handel. Riktigt vilka marknader det gäller för har inte granskats så ingående än, men Sverige verkar funka i alla fall. Får kolla upp utlandshandel snarast, eller ganska så snart.

Ska vi ta lite politik också?
Nej, det ska vi inte. Det är ju ändå nytt år och det går som vi alla vet åt helvete i vilket fall som helst. Beroende på vem man frågar och vilken fråga det gäller.

Ha en god fortsättning på det nya året, vi får hoppas på många ekonomiska rapporter både från aktiebolagen och ekonomibloggarna.

//Fattigbonddräng

lördag 21 december 2019

1

Det här var ju kul? Eller... var finns euforin? Det översvallande lyckoruset!
Fattigbonddräng vet inte vart det är, eller varför det inte vill infinna sig.

Förvisso en trevlig insikt, och ett bevis på att det lunkar på så sakta med portföljvärdet. Det är som en lite märklig dans, med ett steg fram, ett halvt tillbaks. Så två steg fram och tre tillbaks. Fyra steg fram och tre tillbaks, ibland lite sidledes för att plötsligt stå still. För att strax rusa rakt fram utan någon märkbar förklaring. Ja det är börsens nycker som beskrivs. Oftast är det rykten på kommande händelser som styr, kommande handelskrig inte pågående. Kommande Brexit inte att Storbritannien redan är utanför EU. Herr Trump twittrar något, Kina köper något eller hotar om att inte köpa något.
Allt påverkar en nervös Mr Market, även om det inte är på riktigt.
En något nervig och ibland dysfunktionell herre, men Fattigbonddräng gillar honom väldigt mycket ändå. Det verkar minsann som att Mr Market även hyser vissa positiva känslor för Fattigbonddräng, ibland. Ett sådant ibland har nu inträffat för senaste veckan har värdet på Fattigbonddrängs aktieinnehav ökat trevligt mycket. Så mycket att den första miljonen i aktievärde passerades med lite marginal i den gångna veckan. Nytt ATH är numera 1 015 840,43 kr som givetvis borde firas på något vis. Men hur? Inte ens den traditionella whiskyn har inmundigats, det blev förvissa en avsmakning av julöl under gårdagskvällen. Men den hade blivit drucken oavsett börsresultat.

Det tog alltså omkring sex år att knåpa ihop en miljon. Ganska lång tid. Men enligt mer erfarna sparare, som har samlat på sig många sådana, så ska det gå fortare och fortare för varje miljon som läggs på hög. Så, om det blir fler så kanske det kan gå fortare framöver. Om uti fall nu Fattigbonddräng fortsätter med det här sparandet, och inte plötsligt klär sig som en vanlig man, besöker staden och rättar in sig i ledet. Men först ska det gå sju torsdagar i veckan innan detta blir verklighet, varför ändra på något som fungerar ganska så bra?

Men ikväll ska Fattigbonddräng besöka barskåpet, hälla upp en skvätt whisky eller två. Regler är ju till för att följas, och då får man ju faktiskt ställa upp. Det är dessutom bara en enda gång som något händer för första gången. Även om värdet kommer att pendla strax över och lite under det där miljonstrecket, så är det något visst med första gången ändå.
Hoppas bara att det ska kännas något snart också...
Om någon skulle ställa frågan i bilden ovan till Fattigbonddräng, skulle han eller hon få samma svar. Fast Fattigbonddräng har två fantastiska kvinnor att tacka för resultatet. Därför skickas en tacksam tanke till dessa kvinnor fru Fattigbonddräng och Pigan som står ut med Fattigbonddräng. Fast Pigan har ju egentligen inget eget val!

Skål på er och naturligtvis tillönskas alla en riktig god jul och ett gott nytt år redan nu, om vi inte hörs av innan dessa jippon.
//Fattigbonddräng

söndag 15 december 2019

Påverkad av reklam

Det läggs ner åtskilliga miljoner kronor på reklam varje år av företag världen över. Detta är givetvis inget de gör enbart för att störa exempelvis tittande på tv, radiolyssnande eller ta upp plats på tidningssidor och anslagstavlor. Listan över var, när och hur vi utsätts för dessa reklamkampanjer är längre än aktielistorna på världens alla börser. Dessa pengar är naturligtvis inte kastade i sjön, det finns en otäckt utstuderad vetenskap om hur vi människor påverkas av alla dessa budskap. För påverkas gör vi av deras kom och köp rop.

Fattigbonddräng har allt mer märkt hur reklamen påverkar honom, och vilka tankar denna påverkan framkallar. Fast oftast i precis motsatt riktning än de som reklammakarna tänkt sig. Snarare framkommer mer och mer frågor som, hur tänkte dom nu? Det här går ju emot vad de ville få fram i tidigare, och liknande hjärngymnastik!
Det kommer alltså ut fler frågor än svar ur reklamen, frågor som är så ointressanta att de inte ens leder till att man söker efter svaret. Vilket skulle gjort att man söker mer information om just deras produkter, och därmed delvis fallit i deras fällor.

Ett litet exempel.
Ett företag som sysslar med telefoni och sådant där. Har under flera år haft två figurer som medverkar i reklamen. Under dessa år har informationen gått ut på att det är så enkelt med allt som den ene av dem företar sig, för han är ju kund i detta företag. Fattigbonddräng har ingenting emot att man gör det lätt för sig, så länge resultatet ändå blir bra. Men om nu enkelheten är det man vill framhålla, hur tänkte man då nu? När senaste reklamslingorna går ut på följande.
De två figurerna sitter i en helikopter av någon oförklarlig anledning. Uppdraget verkar vara att leverera telefoner (julklappar) till några människor på marken någonstans i närheten. Givetvis och självklart hoppar då den ene, den som allting är så lätt för. Ut ur helikoptern och med en så kallad snöbräda företar sig en halsbrytande, hissnande och livsfarlig resa nedför branta berg med klipphopp och annan dramatik. Allt för att på ett så enkelt sätt som möjligt leverera dessa telefoner.
Fattigbonddräng förstår som sagt inte enkelheten med detta sätt att lösa problemet på. Inte vill Fattigbonddräng bli kund i ett företag som löser ett uppdrag på det viset. Fattigbonddräng tycker som sagt att enkelt är bra, men varför flyger man då inte bara ner med helikoptern hela vägen och levererar dessa telefoner säkert och tryggt, problemet löst på bästa och säkraste vis. Det är den typen av funderingar och tankar som ploppar upp när Fattigbonddräng tittar på reklam, kanske inte det som upphovsmännen tänkt, men så är Fattigbonddräng inte som andra heller. För han föredrar och vill vara kund i och äga företag som löser problem på bästa, snabbaste och tryggaste sätt, gärna både för kund, ägare och personal.

Att Fattigbonddräng dessutom aldrig ätit en glass som heter Magnum, Beror helt på att han av någon anledning som förvisso är svårdefinierad, fått en fullkomlig aversion till denna glass efter den massiva reklamkampanj som gjordes under lanseringen för länge, länge sedan, jag och min...... om ni minns?
Det är lika omöjligt att förtära en sådan glass som att titta på Ernst jul, Ernst hit och Ernst dit på TV4 Det går bara inte.... vilket även detta givetvis är en slags påverkan av reklam, men inte som det var tänkt av de som lagt pengar på att ta fram den.

Vidare lovar Volvo att stå för en årsförbrukning av el, om man köper deras elbil!!
Jippi!! Kan verka lönande för de med hög elförbrukning och direktverkande elvärme. Eller om man bedriver energikrävande verksamhet på sin fastighet. För med årsförbrukning menas väl all el man förbrukar på ett år och inte bara den till att ladda bilen med? En deal är väl en deal?

Sedan kan ju reklam vara underhållande också, det får medges. Reklammakarna till långköraren på Ica-reklamen har hittat på och fått fram en dokusåpa status på sina reklamfilmer.
Inte att förglömma med tanke på den agrala näringen, har vi givetvis de med bregottfabriken, fast det beror väl mest på att Fattigbonddräng gillar kor!

Påverkas ni av reklam, och uppstår även hos er frågor av märklig art?.

Trevlig tredje advent på er.
//Fattigbonddrängonsdag 11 december 2019

En sen novemberrapport

Det är väl bara till att avslöja, att även november har tagit slut. Att vänta med att skriva månadsrapport har inte hjälpt. Tiden har lunkat på i sitt förutbestämda tempo likväl och vägrar att sakta ner för att skapa extra tid. Tid till att bara vara och göra det som faller en in för stunden.  Fattigbonddräng gissar att det är just avsaknaden av den typen av tid som får allt fler att söka sig till FIRE rörelsen. Just RE biten är väl kanske lite för sent för Fattigbonddräng, men FI delen är inte att förakta även om den kommer vid högre ålder och inte heller till hundra procent. Att kunna täcka sina årsutgifter med passiva inkomster gör nog inte så ont även om man är över 50 och på väg mot 60.  Ekonomiskt är Fattigbonddräng inte där, eller ens i närheten, men att kunna klara fyra av tolv månadsutgifter är ändå ganska trevligt, mot att inte ha några passiva inkomster alls.
Som det verkar kommer framtida allmänna pensioner dessutom att urholkas och senareläggas mer och mer. De med stora pengapåsar verkar mer och mer se allmänpension som något extra, om det blir någon. Medans eget sparande och tjänstepension är det som ska trygga utkomsten när arbetslivet är slut. En alldeles riktig analys, tror Fattigbonddräng. De flesta som har ett låglönejobb eller de som ligger i undre skiktet av medellön och jobbat sedan tonåren. Kommer inte att få mer än enstaka hundralappar mer per månad än de som aldrig jobbat och betalat in till pensionssystemet. Garantipension kallas det visst och ges fullt ut till alla som bott i landet i mint 40 år. Lite som att ha en gällande försäkring utan att behöva betala in premien. Hur var nu frågan...? Vad fan får jag för pengarna, var det visst. Inte mer pension i alla fall gäller som svar för de flesta.

Premien som Fattigbonddräng betalar in varje månad till sitt eget framtida lilla pensionsprogram, var som vanligt under november 8 600:- kronor. Pigan kom släpandes på ytterligare 3 409,60 kronor. Nu är ju allting relativt, och det finns de som har sexsiffriga månadsutdelningar. Men för en Fattigbonddräng täcker Pigans bidrag denna månad ungefär hälften av vad Fattigbonddräng mäktar med att göra sig av med, oaktat sparandet. Så det är ett mycket välkommet tillskott.

Inköpen i november var två

  50 st Telenor             kostnad 9 041:- kronor
100 st PolarPower      kostnad 2 167:- kronor

Pigans inkomster bestod i följande

NCC               1 500,00 kr
H&M              1 697,50 kr
NWH UN           158,76 kr
Lekportfölj          15,70 kr
Ränta qliro          37,64 kr 


November mot oktober ser ut så här.


                                 31 Okt-19                31 Nov-19  
Bank konto               93 186,50 kr            93 224,14 kr     
Aktieportfölj            963 416,50 kr          974 033,35 kr 
Kapital 1              1 056 603,00 kr       1 067 257,49 kr

Ett litet steg uppåt vilket alltid är trevligt, även om det i stort sett är samma summa som tillförts i nysparande och utdelningar. Men det är betydligt bättre och trevligare än när det minskar på nedersta raden. Portföljen är sedan länge uppdaterad på sin egen lilla sida.


Fattigbonddräng har upptäckt att han reagerar på reklamen som visas på tv, kanske inte som reklammakarna har tänkt sig men en påverkan är det likväl. Även en lokalpolitiker från Örebro har fått Fattigbonddrängs uppmärksamhet, nästan så en fundering på att flytta till Örebro infinner sig, enbart för att kunna lägga en röst på personen i nästa val.
Det får bli mer om detta i nästa inlägg när och om tiden vill infinna sig. Nu är det tid för mera jobb i ekorrhjulet. Det verkar det finnas tid för!!

Ha det bra, ta er tid för det som faller er in.
//Fattigbonddräng
onsdag 20 november 2019

Vad kostar det, Aktiespararna?

Det kom ett brev, förmodligen levererat av Postnord, hem till Fattigbonddrängs spartanska boning. Det är allt mer sällan som brev skickas till Fattigbonddräng rent fysiskt, så på något vis känns det som en särskild händelse för att använda ett modernt uttryck.
Avsändaren var Aktiespararna som tydligen snokat upp information om att herr Fattigbonddräng intresserat sig för och pysslar något lite med aktier och att samla dessa på hög. Gissningsvis har de väl köpt eller bytt sig till något register från IDM Adress, vi får hoppas att det var dyrt... .
Detta brev innehöll naturligtvis ett helt fantastiskt erbjudande om hur man blir rik, eller rikare på sparande. Detta genom att man ska låta sparkapitalet jobba åt sig själv och inte åt banken.
Detta skriver Fattigbonddräng under på varje dag i veckan, men sedan skiljer sig Aktiespararnas och Fattigbonddrängs synpunkter sig åt ganska så rejält på hur detta ska låta sig göras.
Enligt Aktiespararnas vd Joacim Olsson så är lösningen att betala pengar till dem. Enligt Fattigbonddräng är det att använda pengarna till investeringar,  förslagsvis då på börsen genom aktieköp.
Men vi tittar på deras generösa erbjudande som detta brev handlade om. Ett erbjudande om medlemskap i Aktiespararna för 695:- kronor. Detta kan ju tyckas vara ett förmånligt pris då årsavgiften är 1 190:- kronor per år.

För denna peng får man följande.
9 nr av aktiespararen.
Utbildning digitalt och fysiskt.
Aktieträffar och events.
Färdiga portföljer.
Köp och sälj tips.
Analysprogrammet "Hitta kursvinnare".
Samt mängder av rabatter och förmåner.

Det mesta av det här finns faktiskt helt gratis idag. I församlingen sparkyrkan där Fattigbonddräng med flera är medlemmar finns bloggar, poddar, Twitter, aktieforum, börssidor, ekonomijournalistik, Gustavs Aktiepub m.m. att tillgå helt gratis. (Ja, ja man får betala sin öl själv på Aktiepub)  Men gratis är billigare än 695:- kronor eller om det nu är 695:- gånger 2 !

För Aktiespararna verkar heller inte riktigt ha bestämt sig för hur länge man blir medlem för denna summa pengar. I brevet står det att det är för 12 månader. Så då är det förstås billigare än ordinarie pris.
Men på själva inbetalningskortet står det att inbetalningen

"Avser: Erbjudande om medlemskap, 6 månader
Kampanjnummer: XXXXXXXX
Kampanjerbjudande: 695 kronor"

Då blir plötsligt erbjudandet betydligt dyrare, än att teckna ett medlemskap till ordinarie pris. Så är allt ett lurigt försök att sälja dyrare medlemskap? Eller är det tryckfelsNisse som varit framme? Oaktat vilket så tänker Fattigbonddräng inte hoppa på detta erbjudande, utan hans lilla penningpåse används till att investera istället för att köpa medlemskap i något som det mesta redan finns gratis att tillgå. Men som alltid var och en gör som han/hon vill.
Fast med lite eftertanke...
Det framgår inte riktigt vilken typ av utbildning som erbjuds, Fattigbonddräng kan tänka sig att gå en utbildning till pilot eller planarkitekt, fast det är nog inte det som menas. Men om detta ingår i priset så är inte Fattigbonddräng sämre än att han kan ändra sig och ta tillbaks det som han nyss skrivit och med emfas hävda motsatsen. Det kanske kan vara något trots allt.

//Fattigbonddräng