lördag 17 juni 2023

Det där med egen odling

Fattigbonddräng har under flera år nu, ägnat sig åt den svåra konsten att odla fram egna ostbågar. Lite olika tekniker har används under dessa år och metoderna har hela tiden ...förfinats.
Denna typ av odling var inget som Fattigbonddräng fick lära sig någonting om på lantbruksskolan. Inte heller på de gods och gårdar han har huserat på genom åren. Det beror antagligen på att de stora tillverkningsföretagen har monopol och patent på denna odlingsmetod som de därmed inte tillåter att det undervisas eller ges insyn i. Men hur svårt kan det egentligen vara frågar sig gemene man då naturligtvis. Svårt har det visat sig, åtminstone för Fattigbonddräng.
Till dags datum, är det så vitt känt endast Procentpanik, förutom de stora licensierade märkesodlarna som har lyckats odla fram fullgångna bågar. (fan vet hur han bär sig åt), ursäkta kraftuttrycket. Killgissningen går åt insider hållet... Men inga bevis har ännu blivit presenterade, med certifierad och godkänd metod av SLU. SLU i sin tur verkar dessutom vara i maskopi med monopolisterna, då de vägrar lämna ifrån sig några odlingsråd eller rekommendationer över lämpliga odlingsmetoder över huvud taget.

Fattigbonddräng har i tidigare inlägg delat med sig av sina försök och även misslyckanden, ja, ja, hittills bara misslyckanden. För att få fram denna viktiga och näringsrika grönsak, eller gulsak om det ska vara så noga. 
Inledningsvis var det första året i den optimistiska nybörjarens vanliga energirika frenesi. Tanken var att det bara var till att sätta ut inköpta bågar i jorden, och de skulle slå rot och växa till sig till fina plantor. Nu vet inte Fattigbonddräng om dessa plantor skulle ge frukt under jord likt potatis, eller i from av ärtliknande baljor eller växa som bär. Årets odling verkar dock avslöja en helt annan form av fruktutveckling, mycket häpnadsväckande och Fattigbonddräng kommer att förfina metoden och dokumentera resultatet under nästa odlingssäsong. Smidigt att skörda verka det vara och inga dyra specialmaskiner verkar behövas köpas in för att utöka inventarielistan.

Det började alltså med vanlig radodling på friland, och det såg så här lovande ut.
Det utvecklades fina små rötter under plantorna, men sedan dog de bara helt plötsligt och utan spår av insektsangrepp eller annan sjukdom. Här uppkom misstanken om att de stora odlingsföretagen i huvudsak OLW och Estrella här i landet. Har någon form av sterilisering av bågarna i sina påsar.

De följande åren har det istället fått förgro plantor i fönstersmygar inomhus. För att planteras ut när de börjat ta sig. Det kunde se ut så här när de trängdes som bäst med fru Fattigbonddrängs mindre nyttiga odlingar. Inget är ju mer hälsosamt och näringsberikande än ostbågar, det är känt sedan gammalt. 


Årets plantor var i bra skick när det var dags för utplantering, inte de kraftigaste exemplaren man sett kanske men de såg livsdugliga och lovande ut. Men så var det då det där med att hitta lämplig odlingsplats. Fattigbonddräng anser nog att tomtens lite över 2 000 kvadratmeter borde räcka till för lite hobbyodling av ostbågar...... men så är det det där med fru Fattigbonddrängs odlingsiver av icke lika nyttiga växter som verkar ha övertagit all odlingsbar mark. Inklusive växthus och odlingslådor.  Men så kom Fattigbonddräng på att på andra sidan av växthuset fanns en bit gräsmatta där han kunde  gräva upp en nyodling i  bra läge, med skydd för vind och lagom skugga från växthuset.... precis här.


Men då visade det sig minsann att någon redan gerillaodlade potatis med täckodlingsteknik just där. Det är ju i och för sig väldigt lämpligt med täckodling sådana här torrår, för det bibehåller fukten mycket bättre än öppen odling. Fattigbonddräng har sina misstankar om vem som är skyldig till detta, och ett svag minne finns även om att han själv varit behjälplig och inte kunde säga nej till en kvinna i hans närhet som behövde hjälp, i ett svagt ögonblick av medmänsklighet. Därmed var all tänkbar tillgänglig odlingsyta upptagen och ostbågsodlingssäsongen i stort sätt spolierad för året om ingen ny plats gick att leta upp. 
Nu drömmer Fattigbonddräng om mer odlingsbar mark att tillgå till nästa säsong, för årets plantor har nu hamnat på komposten efter att Fattigbonddräng glömt bort dem i ett soligt läge medan han åkte till Skånelandet för att slita ihop lite lön som gästarbetare där. När han återvände till Sverige så var de helt förtorkade och döda..... slarvigt erkännes men som nämnts inledningsvis. Dessa stressade plantor  visade upp ett försök till ansättning av fruktställningar som visar på nästa utvecklingsstadium. Detta kommer att vara till stor hjälp nästa år, när man förstår mer av plantornas sätt att växa och frodas naturligt.

Sedan har Fattigbonddräng även ytterligare en teori om varför utsädet hittills verkat vara manipulerat med någon form av steriliseringsmedel. Politiker har ju visat en väldig avog inställning till människor som tar egna initiativ för att klara sig själva, ta eget ansvar och inte vara beroende av bidrag från storebror staten. De blir ju så mycket svårare att styra och manipulera folket då!
I just det här fallet med försvårande av ostbågsodling misstänker Fattigbonddräng att det kan vara vänsterpartiets före detta oekonomiska talesperson, (osäker på könstillhörighet här)... som satte agendan när vederbörande huserade i riksdagen.

Förmodligen finns ett visst historiskt agg mot Fattigbonddräng här efter vår lilla resa till dennes husgud i ett helt annat land...

Ropen skalla. Ingen odling till alla!!
//Fattigbonddräng


torsdag 1 juni 2023

Månadsrapport Maj-23

Se där ja, ytterligare en månad har tagit slut och vi som fick vara med har blivit något äldre. Maj månad var som vanligt i Fattigbonddrängs sparande. Eller kanske inte riktigt, skattemyndigheten kom på att de konfiskerat alldeles för mycket av Fattigbonddrängs pengar under 2022. Så nu återbetalade de runt 20 tusen kronor. Fem av dessa fick gå till portföljen, tio till banksparandet, för att börja återställa efter aprils slöseri. Resterande peng fick stanna kvar på kontot för löpande kassautflöden. Fattigbonddräng själv bidrog med ytterligare en tusenlapp till bankkontot och nio tusenlappar till aktieportföljen, så den delen var som det brukar. Så kom då Pigan med sin månadslön som för maj blev nytt rekord för en majmånad, 16 928,77 kronor. Fattigbonddräng blir nästan tårögd av tacksamhet, hon ger bort hela summan till Fattigbonddrängs portföljbygge. Detta bygge som varken har rim eller ranson, och värre ska det väl kunna bli...

Vad detta bygge ska bli, eller hur det ska se ut när det blir klart är det ingen som vet. Inte ens Fattigbonddräng kan peka ut slutet för detta byggprojekt, utan det fortsätter nog i någon form tills det inte är roligt att bygga längre och då kan det kanske bli dags att börja riva ner det bit för bit i stället. Men något rivningslov har ännu inte lämnats in eller beviljats. Värdet på detta bygge är något som sätts av Mr Market, och Fattigbonddräng noterar med intresseklubbens frenesi. Dessa noteringar visar för stunden en allt lägre värdering och det kan ju vara något nedstämmande för innehavaren, Men egentligen så är det inte vad bygget är värt som är det viktiga just nu, utan kassaflödet som det levererar. Så länge utdelningarna fortsätter öka, och hjälper till med att bygga vidare så är Fattigbonddräng ganska nöjd.

Det både byggdes och revs ner lite under maj. Fattigbonddräng har fått för sig att han ska försöka få upp storleken i innehaven till åtminstone runt tjugotusen pengar per bolag. Det är ingen brådska med detta, utan det får ta lite tid men resan har i alla fall börjat. Som vanligt finns det undantag, dessa är Minesto, Pola och Coinbase. Inte heller Haleon finns någon plan att öka i, Tui är satt på paus i väntan på beslut från Fattigbonddräng om hur han vill ha det med bolaget. Varför ska man göra det enkelt, när man har möjlighet att krångla till det? 
Moment Group har fått lämna portföljen trots saknat rivningslov, med undantag för några aktier i lekportföljen. Det är aldrig fel att ta hem en vinst brukar det ju heta, och i detta fall var vinsten lite över 19 tusen kronor. Moment Group har även beslutat att slå ihop aktier, så att 20st blir 1. En förståndig åtgärd med ett aktie pris på 0,68 kr som det var när Fattigbonddräng sålde. Men något som i vart fall kan leda till eftertanke är att det finns teckningsoptioner som även de har räknats om till vilket pris som gäller vid inlösen. Nämligen 5,332 kr/aktie, det blir en väldigt trevlig rabatt om man räknar på dagens pris 0,66x20= 13,20 kr. Med 2,8 miljoner nya aktier på marknaden brukar många av dem säljas när vinster skall tas hem. Fattigbonddräng killgissar lite att när dessa aktier finns tillgängliga, kommer priset att justeras till runt 10:- kr/st. Då kan det vara lite intressant att köpa in sig lite igen, men helst skulle även utdelningar komma igång igen för att få Fattigbonddräng att trycka på köpknappen. Det var rivningen för månaden, och så här byggdes det.

  • 2023-05-04      50st Proximus NV            4 261,83 kr                    85,24 kr/st
  • 2023-05-04     100st Peab B                      5 183:-   kr                   51,83 kr/st
  • 2023-05-04     100st Cloetta B                  2 137:-   kr                    21,37 kr/st
  • 2023-05-11       10st Yara International    4 149,17 kr                  414,92 kr/st
  • 2023-05-11      100st Cloetta B                 2 125:-   kr                    21,25 kr/st  
  • 2023-05-12      100st Peab B                    4 912:-   kr                    49,12 kr/st
  • 2023-05-16        10st GlaxoSmithKline    3 830,41 kr                  383,04 kr/st        

Köpen i Glaxo och Yara är ett resultat av att vilja komma upp till närmare 20 tusen kronor i innehaven. Men det gör lite ont att slakta trevliga GAV även om det är en nyttig mental träning. Peab är enligt plan A och Proximus och Cloetta enligt B. I Cloetta finns nu tusen aktier och det känns som tillräckligt för stunden. Proximus 650 aktier är ju inte så jämt som Fattigbonddräng vill ha det för att underlätta huvudräkningen i en lat hjärna. Så det kommer nog mer köp där när det passar sig. 

Maj var en hård månad för Fattigbonddrängs portfölj, särskilt den sista veckan tog hårt på värderingen. När man jämför med föregående månader så ser det ut så här.

                                28 feb-23              31 mar-23                 30 apr-23                 31 maj-23

Bank konto           85 000,00 kr           86 000,00 kr              72 000,00 kr            83 000,00 kr
Aktieportfölj      1 473 946,97 kr     1 396 059,92 kr        1 407 703,71 kr        1 357 445,96 kr
Kapital 1           1 558 946,97 kr     1 482 059,92 kr        1 479 703,71 kr        1 440 445,96 kr

Portföljen minskade med 50 tusenlappar, och återhämtningen verkar vara långt borta fortfarande. Det är ju bra så länge man bygger, och trillar bara utdelningarna in fortsättningsvis så är det trevligt med rea på bolag.

Så var det dags att erkänna sina brister och fel, en lite pudel är på sin plats. Fattigbonddräng har upptäckt att det har redovisats fel antal aktier på sidan portföljen under året. Det är Polar Power som fått 100 aktier extra i redovisningen som inte finns på riktigt, däremot har värdet och inköpskostnad på innehavet varit rätt. Detta är rättat på månadens redovisning i portföljen. Men retroaktivt sker ingen rättning. Det kommer att fasas ut ändå efterhand som månaderna passerar. Rätt antal är 575st och inget annat. Fattigbonddräng har förmodligen slarvat med tryckandet på tangenterna vid något tillfälle som sedan följt med över tid. Slarvpelle har helt enkelt varit framme och satt sina spår, men åtminstone det är åtgärdat nu och Fattigbonddrängs samvete är lättat, att fara med osanning är inget man vill syssla med. Speciellt inte nu när alla digitala spår vi lämnar efter oss från och med i dag får kontrolleras av Säpo utan någon som helst anledning. Fattigbonddräng tror dock att kriminella är undantagna, för att de inte ska bli kränkta eller påkomna med någon olaglig verksamhet. Det skulle skapa så mycket jobb för polisen och hindra deras så viktiga interna innebandyturneringar, och så kan de ju inte ha det.

När ändå ämnet samvete är uppe, så går det sådär med Fattigbonddrängs ostbågsodling. Det har ju utlovats ett uppdaterande inlägg om denna odling och det jobbas på det och under juni bör det kunna redovisas något om hur det går...

Sköt om er ordentligt, investera väl och lev gott.
//Fattigbonddräng