onsdag 29 januari 2020

Det finns politiker som vågar

Japp, nu blir det politik... jo det har ekonomiska följder, någon måste betala till slut och risken är stor att det blir du. Med dina pengar, din frihet och/eller ditt liv.


Fattigbonddräng roade sig med att läsa igenom koranen för några år sedan. Förhoppningen var att kunna slå hål på de myter och fördomar som florerade lite var stans, även i Fattigbonddrängs närhet och till viss del i honom själv, om vad som står i koranen egentligen. Men utan att ha läst själv, är det lite svårt att ha synpunkter, så gå iväg till biblioteket och låna ett exemplar. Så kan ni skapa er en egen uppfattning om denna religion, sätt er in i dessa suror.

 Sura är en arabisk term som bokstavligen betyder "något inom eller omgivet av en vägg eller stängsel".

Det gjorde i vart fall Fattigbonddräng.
Sammanfattningen av denna självstudie blev att frågan om hur denna religion kunde vara tillåten i landet i stället väcktes. Synen på islamisering blev inte positivare eller möjlig att försvara, eller ens förstå. Det blev tvärtom. 


Att våra politiker både lokalt, regionalt men även på riksnivå inte sett det komma, varit naiva eller rädda för diverse partipiskor, skamkort, rasistkort eller bara för sanningen, är vi nu allt mer medvetna om. Det kan ju vara en del av förklaringen till att landet befinner sig i ett allt mer prekärt läge. Det i utlandet beskrivet som "den svenska situationen" "det svenska läget" och liknande.

Men så plötsligt händer det, att någon vågar ta upp en känslig fråga i kommunpolitiken. Någon som vågar säga vad som faktiskt står på spel i framtiden. Nämligen vår frihet.
I Örebro, av alla ställen, har nu en lokalpolitiker i Örebropartiet vid flera tillfällen gått upp i talarstolen och talat om problem. Inte utmaningar utan problem. Som vansinniga kostnader på konstutsmyckningar, som leder till indragen färdtjänst för äldre när det fattas pengar.... och så vidare. Nu senast var det frågan om att tillåta böneutrop i Örebro. Äntligen är det någon som har samma syn på saken som Fattigbonddräng med emfas har hävdat sedan koranstudierna. Det är inte en fråga om ljudbild, det är en symbolisk markering. Att nu tillhör denna byn, staden eller landet islam. Välj lämpligt område som islamiserats. Jag vill nog drista mig till att när islam råder, är friheten inte lika självklar längre.

Men det är väl bäst att denna politiker får säga det själv.


 Nu, ska man inte använda svordomar i talarstolar, så det var ju inte så bra gjort. Men det kanske är lätt hänt i stridens hetta.... Fattigbonddräng har hört värre påhopp på kommunfullmäktigemöten i den kommun han har sina bopålar nedslagna i, än att någon skulle vara sjuk, Där beskrivs ibland politiska motståndare som någon man spyr åt eller att de är slemmiga amöbor. Sedan kan man ju alltid diskutera om amöbor endast är något negativt....
Fattigbonddräng delar inte alla idéer och förslag som Örebropartiet har, men mycket av det som de tagit upp är sånt som Fattigbonddräng har en samsyn med. Ofta förekommer något så ovanligt som vanligt sunt förnuft. När försvann det från politiken egentligen? Eller har det någonsin funnits där?

Att det finns någon, som vågar lyfta det som frågan med böneutrop egentligen handlar om är ett steg i rätt riktning. Sedan kan man tycka olika om saken. Fast det ger lite hopp om att rädslan för de jobbiga frågorna om islamismens konsekvenser kanske börjar minska. Bara att yrka bifall på en motion från SD är modigt gjort. Även om det verkar vara landets största parti för tillfället så är beröringsskräcken överhängande oavsett frågeställning eller ämne. Kanske är det dags att flytta till Örebro och lägga sin röst på Markus Allard, eller kan man hoppas på en spridning av Örebropartiet till övriga 289 kommuner i landet...

Hur framtiden kommer att bli är svårt att sia om, men spännande kommer det nog att bli. Kanske lite onödigt spännande.
//Fattigbonddräng

söndag 26 januari 2020

Skatteverket sänker preliminärskatten

Fattigbonddräng skickade ju ett tackbrev till skattemyndigheten, för att få reda på vilken information de hade om företaget. Gärna med upplysning om var en tioprocentig ökning av omsättningen kunde skapas. Eftersom de ville höja skatten med den nivån. Som företagare vill man ju inte missa några lönsamma affärer.

Fattigbonddräng upplyste om att företaget verkar i jordbrukssektorn, och med tanke på regeringens bristande jordbrukspolitik som dessutom mest missgynnar inhemsk produktion till förmån för importerad dito, så är en prishöjning i dessa nivåer uteslutna. Torråret 2018 påverkar dessutom fortfarande flera företagare i branschen negativt.

Om det nu var ovanstående som fick skatteverket att fatta ett nytt beslut. Eller informationen om att Fattigbonddräng inte var intresserad av att ligga ute med pengar till en dyslektiskt och handlingsförlamad regering. Som hellre kan låna pengar någon annan stans, är svårt att veta, men något intryck måste det ha gjort. För de svarade omgående med ett brev. Tack för det skatteverket.

Ett brev kan ju verkligen betyda så mycket, i just detta fallet betyder det 26 196:- kr mindre i preliminärskatt innevarande år. En hel del pengar som Fattigbonddräng inte behöver ligga ute med. 2 183:- kr som varje månad kan få ränta av sig i stället för att lämna sina kamrater på Fattigbonddrängs olika konton. Separationsångest är allvarliga saker, och inte heller pengar bör utsättas för det i onödan.

Det här innebär förmodligen att Fattigbonddräng kommer att betala lite för lite i F-skatt under 2020. Det kommer till och med att betalas in mindre än under 2019. Men det är ju precis så som önskas, hellre restskatt än återbetalning. Slutskatten blir ju ändå vad den ska vara efter bokslut och deklaration, så det är ingen skatteflykt på något vis. Bara senarelagd inbetalning.

Ha en skön fortsatt söndag, och en trevlig kommande vecka.
//Fattigbonddräng


måndag 13 januari 2020

Skatteverket vill höja preliminärskatten 10%

Fattigbonddräng vet inte riktigt vilken värld som det svenska skatteverket lever i.
Man kan väl säga att Fattigbonddräng och skatteverket inte lever och verkar i samma värld.
Man vill ju gärna tro att man själv tillbringar sina dagar i den riktiga världen, och att i detta fallet skatteverket lever i någon sorts artificiell verklighet. Sedan kan det ju alltid vara tvärtom, men när klockan ringer och väcker Fattigbonddräng vid halv fem på morgonen så känns det väldigt verkligt och inte det minsta på låtsas alls...
Skatteverket påstår att de ökar skatten med 10%, givetvis beräknat  på 2018 års slutskatt.
Att nu skatteverket vill öka Fattigbonddrängs skatt från 15 729:- kr / månad 2019 till 16 479:- kr /månad, kunde väl vara rätt och riktigt OM Fattigbonddräng nu gjort en prisjustering i samma omfattning till sina kunder. Men om man tänker efter, när inflationen rör sig om under 2% årligen, så är en prishöjning på 10% lite besvärlig att motivera mot kund. 
Nu anser förstås inte skatteverket att Fattigbonddräng är en kund, utan bara någon som ska betala in degen. Inte heller ska vi förglömma att utöver denna skatt ska även momsen faktureras kunderna och vidarebefordras till statens giriga händer.

Att skatteverket gör så här brukar återkomma med lite oregelbundna intervaller. Ibland årligen, för att ibland låta skatten vara oförändrad under något år. I Fattigbonddrängs tankebanor borde detta styras av hur föregående års slutskatt föll ut. Men inte heller här verkar något samband finnas. Nu är det förvisso inte några förlorade pengar, om man betalar in för mycket preliminärskatt. Överskottet kommer ju till slut tillbaka som återbetald överskjutande skatt, så kallad skatteåterbäring. Så varför gnäller Fattigbonddräng då över dessa petitesser? Jo, det är helt enkelt av ekonomiska skäl. Han vill inte ligga ute med pengar till en dysfunktionell statsmakt, de får låna pengar av någon annan helt enkelt.
Fattigbonddräng tycker att han lyckas bäst när han får lite kvarskatt att betala istället. Låter kanske konstigt, men då har pengarna kunnat arbeta för Fattigbonddräng under ett till två år, vilket är betydligt bättre ur ekonomiska aspekter. Av samma anledning betalar Fattigbonddräng in moms till samma statskassa bara en gång om året. Vilket får till följd att de momspengar som Fattigbonddräng fakturerar kunder för under januari 2020, inbetalas till Fattigbonddräng i februari. Dessa pengar flyttas över till ett konto med ränta, och betalas in till staten ungefär i mars-april 2021. Det brukar kunna resultera i en årlig ränteintäkt på  1 200:- kr till 1 500:- kr efter skatteavdrag. Skulle momsen redovisats månadsvis skulle det inte ge någon ränta, då den räknas av månad för månad. Samt att årsvis redovisning leder till minskad administration och ingen risk för förseningsavgifter om pengarna eller momsdeklarationen skulle råka inkomma en dag för sent. Vem litar på Postnord liksom? Jo det går säkert att lösa digitalt, men kräver ändå administration.

När nu Skatteverket gör sina höjningskampanjer så brukar Fattigbonddräng skicka ett tackbrev till dem. I detta tackbrev formuleras önskan att kunna få del av den information om Fattigbonddrängs företag som Skatteverket verkar förfoga över som Fattigbonddräng inte själv känner till. Var någonstans detta statliga verk har upptäckt en möjlighet att öka intäkterna så mycket som motsvarar en sådan skattehöjning. Att höja debiteringen till kunder i lantbrukssektorn låter sig knappast göras, med tanke på den jordbrukspolitik som förs, och den utsatta ekonomiska situation som de flesta av lantbrukarna befinner sig i. Att utöka de arbetande dagarna från nuvarande 27-28 dagar/ månad är också lite knepigt att få ihop rent praktiskt. Så Fattigbonddräng yrkar därför om oförändrad preliminärskatt, eller helst minskande då arbetstiden snarare önskas minska än utökas. Det kan likväl vara intressant att ta del av den för Fattigbonddräng okända information som myndigheten verkar besitta.

Oftast brukar faktiskt ett sådant här brev räcka för att få bibehållen preliminär skatt. Någon enstaka gång har de begärt in en preliminärdeklaration, men där kan man ju faktiskt uppge vilka siffror som helst. Vem ska invända på om det bara planeras att jobba 50% mot föregående år? Det kommer inte att märkas förrän bokslutet upprättats och deklarationen lämnas in ändå. Då som först kan skatten räknas ut efter regelverkets alla små och stora kriterier.
Ett sådant här brev ska författas till skatteverket under morgondagen, för Fattigbonddräng tycker inte att det är häftigt att ligga ute med pengar till staten, pengar som gör  bättre nytta hemma hos Fattigbonddrängs trygga (nåja) famn. Ska bli intressant att se hur det går i år.

För övrigt, och trots ovanstående vill Fattigbonddräng ändå hylla de anställda på skatteverket. De få gånger som undertecknad har behövt kontakta dem via telefon, mejl eller för all del brevledes. Har de alltid och utan undantag haft ett trevligt bemötande hur korkade frågor som än ställts från Fattigbonddrängs sida. Även dylika ironiska inslag tas emot med en glimt i ögat. Ett fantastiskt kunnande och engagemang. Dessa människor gör det väldigt lätt att göra rätt. En önskan skulle vara om övriga statliga instanser gör studiebesök och lär sig om hur man bemöter sina medmänniskor, även om de är mindre bevandrade än proffsen i de aktuella frågorna. Tänk gärna på det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Fattigbonddräng tycker inte om att betala skatt, men han tycker om skatteverket ändå.
Hoppas att det inte blir någon förändring på det den närmaste tiden.

//Fattigbonddräng

Så blev 2019

Två veckor in på det nya året, så är det väl dags att försöka sig på en summering av året som flytt. För Fattigbonddrängs del inget särskilt lyckat år, då det var första gången som han presterade sämre än index. Indexet är omx30 inte det mest lämpliga kanske med tanke på att Fattigbonddräng har en hel del utländska bolag i portföljen. Men ett enkelt index att förstå sig på, och när Fattigbonddräng var ännu mer nybörjare än nu så var förståelse en källa till trygghet, och det får helt enkelt vara kvar.
Det är i årsrapporterna som Fattigbonddräng tycker sig se åt vilket håll det barkar iväg. Månadsvis så svänger det mer, men årsvis så är trenden mer tydlig.2019 enligt AvanzaDet sattes in nya pengar i portföljerna under året till en summa av 121 000:- kr. Målet för 2019 var 100 000:- kr så det var ett mål som blev uppnått med lite marginal.
Pigan hade fått ett mål på 30 000:- kr för året och lyckades överföra 31 890,73 kr till husbonden. Så även hon lyckades uppnå det mål som hon blivit tilldelad. Givetvis får hon ingen bonus för prestationen, utan Fattigbonddräng gör som vanligt och lägger beslag på hela summan. Hon bibehåller dock sin tjänst.

En jämförelse mot föregående år blir så här

                                  31 dec-18                  31 dec-19     
Bank konto               92 570,71 kr              93 395,94 kr
Aktieportfölj            746 776,27 kr         1 022 429,31 kr
Kapital 1                 839 346,98 kr         1 115 825,25 kr

En ökning på lite mer än 276 tusen kronor. En rätt stor summa pengar för en Fattigbonddräng som inte kommer i närheten av sådana summor i löneuttag från den egna lilla firman.
Då lyckades det ändå inte att slå indexet omx30, så Fattigbonddrängs nya slogan håller i sig. Det kan alltid bli bättre!

Hur ser då planen ut för 2020?
Det viktigaste är ju Pigans resultat. Några av portföljens bolag har aviserat utdelningssänkningar så det kan ju vara lämpligt att inte kräva allt för stora underverk ifrån henne. Utan målet får 2020 får stanna på 3 000:- kr i månaden som genomsnitt, och det blir alltså ett mål på helåret om 36 000:- kr. En ökning med nästan 19%, så det kanske är ett högt satt mål ändå? Fattigbonddräng önskar henne lycka till och står beredd att förvalta hela hennes lön.

Fattigbonddräng själv ska väl också bidra med något är det tänkt. Den tanken är att fortsätta med månadsvis insättningar på 8 600:- kr som vanligt. Det innebär om matten stämmer 103 200:- kr. Det ska nog kunna gå om inga oväntade händelser inträffar som Fattigbonddräng inte ser komma. Eller är det naivt?
En liten förändring av fördelningen av nysparandet har skett i och med det nya året. En summa om 4 000:- kr sätts in på Swedbanksdepån för att ta del av gratis courtage, ett isk konto har skapats, men inga köp gjorda. Det kan bli lite bökigt med depåer på olika ställen, men ett geni ska ju även klara av kaos. Samt att gratis är ett lagom pris.

Ingen större dramatik med sparplan 2020 alltså. Det får helt enkelt lunka på som vanligt.
På jobbsidan blir det en tillbakagång däremot. En tillbakagång till Skånejobb, då de har hört av sig vid flera tillfällen och tydligen behöver uppbackning av en Fattigbonddräng igen. Ja, ja Fattigbonddräng vet, de flesta utvecklas framåt i sina jobb, grattis till er. Fattigbonddräng går tydligen tillbaks och invecklas. Men det är ju trevligt att vara efterfrågad, och lite konsultarbete några dagar i månaden ska nog gå att klämma in. Det är ju en dag extra i år också så det skapar ju utrymme.
Fattigbonddräng ser mest fram emot att träffa de skånska kollegorna igen, hälsade på dem i somras och kom på att jag saknat dem en hel del. Så det ska bli kul, där är någon ny chef på plats också. Hoppas inte de har hunnit förstöra henne än bara!!
Sedan är det ju det där med alla skjutningar, sprängningar, rån, överfall som de roar sig med i Skånelandet som man funderar på. Men det förekommer ju snart över hela landet och har blivit det nya normala, så det kvittar nog vart man är, risken att råka vara på fel plats är ändå ganska liten. Fast man får nog ändå tänka på vart man går och på vilka tider. Särskilt om man går ensam.

Det blev nästan lite politiskt där på slutet minsann.
Fattigbonddräng önskar alla ett fantastiskt lyckat 2020, vad ni än sysslar med.
//Fattigbonddräng


måndag 6 januari 2020

Månadsrapport December-19


Det verkar vara en trend att allt fler beklagar sig över alla dessa ekonomibloggare som fortsätter månad efter månad med att leverera rapporter, månadsrapport hit och halvårsrapporter dit, för att inte tala om alla årsrapporter som skrivs i dessa tider. Det är tabeller och grafer, siffror och index till förbannelse. Fattigbonddräng har inte undgått att ta del av denna kritiska inställning och givetvis tagit till sig meddelandet....

Men Fattigbonddräng skiter fullständigt i kritiken, så här kommer ytterligare en månadsrapport som de kan reta sig på. Sedan kan man ju undra varför man läser något man inte vill läsa om? Vem tvingar dem liksom? Fattigbonddräng själv är inte så förtjust i diagram och grafer, han är mer en siffernörd på något vis.
Han förstår att en krona är mer än en halv som det var förra året osv... utan att det ska ha stapeldiagramiserats... Så själv läser jag texten tittar på siffrorna och skrollar förbi de flesta diagram och figurer, för på det viset finner jag det hela tilltalande intressant och nöjsamt. Men reta sig på diagram....varför det? det är ju bara att hoppa över sånt man inte gillar eller har nytta och glädje av själv.

December var som vanligt, det sparades 8 600:- kronor.
Det inhandlades lite aktier i form av

50 st Telenor               till priset 8 688:- kronor
   8 st NWH UN          till priset    698:- kronor
60 st Telia Company   till priset 2 448:- kronor

Pigan bidrog inte så mycket i december men lite utdelningar blev det ju ändå.

Lekportföljen       12:-    kr
NWH UN           154,25 kr

Samt lite kapitaliserade räntor på 171,80 kr. Kanske missat någon ränta, men återkommer väl mer om det i årsrapporten så småningom. JA det blir fler rapporter!!

Lite siffror att titta på


                                 30 Nov-19                31 Dec-19  
Bank konto               93 224,14 kr             93 395,94 kr     
Aktieportfölj            974 033,35 kr         1 022 429,31 kr 
Kapital 1              1 067 257,49 kr         1 115 825,25 kr

Portföljen lyckades alltså hålla sig sjusiffrig över nyåret. Det är en bra hög med pengar, även om det behövs betydligt mer innan man kan kalla sig rik i dessa tider. Så namnet på bloggen stämmer bra även fortsättningsvis.
En smärre förändring har gjorts i och med det nya året. En del av nysparandet har satts in på Swedbanksdepån, för att ta del av gratis courtage. Ett sparande upp till etthundratusen kronor ger gratis courtage vid handel. Riktigt vilka marknader det gäller för har inte granskats så ingående än, men Sverige verkar funka i alla fall. Får kolla upp utlandshandel snarast, eller ganska så snart.

Ska vi ta lite politik också?
Nej, det ska vi inte. Det är ju ändå nytt år och det går som vi alla vet åt helvete i vilket fall som helst. Beroende på vem man frågar och vilken fråga det gäller.

Ha en god fortsättning på det nya året, vi får hoppas på många ekonomiska rapporter både från aktiebolagen och ekonomibloggarna.

//Fattigbonddräng