fredag 28 januari 2022

Skåne Möllan höjer utdelningen

Skåne Möllan höjer utdelningen enligt sin bokslutskommuniké. En höjning med 2 kr/aktie, från 12 kr till 14 kr. En höjning med ungefär 16,6%, sånt är trevligt. 
Skåne Möllan är ett litet bolag men man maler på, så att säga. Det sker inga drastiska saker, utan det mesta känns igen, tryggt och stabilt. 

Omsättningen ökade lite med 16,1 miljoner till 214,0 (197,9)
Resultatet efter skatt blev lite bättre med  1,6 miljoner 21,9  (20,3)
Vinst per aktie ökade med 1,46 kr   19,91 kr (18,45 kr)

Man har under året ökat antalet anställda med hela 3,5%, vilket kanske skulle kunna vara ett tecken på en tilltänkt kraftig expansion. Men riktigt så är det nog inte, man har ökat från 29 till 30 anställda vilket nog får ses som ganska modest och gissningsvis kan det vara en upplärning inför någon kommande pensionsavgång. 

Fattigbonddräng hade ju tänkt sig att öka på innehavet i bolaget lite grann under 2022, han tänkte sig ett pris strax över 500:- kr per aktie. Men den har nu hållit sig närmare 600:- kr nivån och omsättningen på marknaden är inte heller särskilt hög. Vi får se om den kan falla tillbaka något, kanske efter utdelningen i april. Men en liten metrev kommer att läggas ut då och då under året, så får vi se om det blir något napp.

Om Fattigbonddräng inte har missat något, så var detta det första av innehaven i portföljen som meddelade sina utdelningsavsikter. Det ska naturligtvis godkännas av årsmötet först innan det blir på riktigt, men det brukar allt som oftast vara en ren formalitet. Det hade varit helt fantastiskt om alla bolagen i portföljen skulle höja utdelningarna med 16%, men inte i de mest positivaste funderingar förväntar sig Fattigbonddräng det. Men nån liten %  här och var vore ju trevligt.

Snart ny månad, och med den kommer nya pengar att köpa mer aktier för.

Ha en skön helg innan dess!
//Fattigbonddräng

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar