torsdag 7 maj 2015

Månadens inköp i Aker och HMs utdelning

Majs inköp avklarat och det blev ännu mera Aker. Börjar närma mig den uppsatta storleken i innehavet nu, men beroende på priset i juni kan ett köp till inte uteslutas helt. Men sedan får en det räcka med påfyllning av Aker för en längre period framöver, och något annat att lägga pengar på hittas.

Det är täta besök av Pigan just nu, nästan varje vecka i april och maj kommer hon lämnar av pengar till en bättre behövande....MIG!
Det diskuteras ofta på bloggar och forum om etiska och moraliska värderingar av att köpa/äga vissa aktier. Som till exempel tobaksbolag, vapen relaterade bolag etc. Sedan har jag lite svårt att se att det är bolaget jag stödjer genom att köpa några aktier från "Nisse i Hultet". Nisse kanske gör en bra affär men för bolaget spelar det ingen större roll om det är Nisse eller Fattigbonddräng som äger aktien. Om inte en väldig massa aktier köps in så röster på stämman kan påverka bolaget i fråga, men dit har Fattigbonddräng väldigt långt.
Fattigbonddräng som har en Jante på varje axel har ibland funderingar på hur moraliskt riktigt det är att ta del av resultatet av andras arbete? Bakom den lilla portfölj som Fattigbonddräng har skrapat ihop döljer sig i runda slängar tvåhundra tusen anställda människor. Människor som går till jobbet nästan varje dag. Vore det inte mer berättigat att dessa människor får del av "överskottet" av sitt arbete, än att det delas ut till Fattigbonddräng som gjort just ingenting!
Jag har ju inget emot den ordning som gäller, och jo det är en ekonomisk risk man tar med att köpa aktier. Men jag har svårt att vänja mig vid att få pengar som jag inte jobbat ihop själv, även om många timmar läggs ner på att leta bolag, fundera och gissa vad som kan vara idé att köpa. För det känns inte som jag jobbar, det är ju en ren hobby och nära på meditation från det vardagliga fysiska arbetet. Så länge bolaget fortsätter att dela ut, behövs inte heller mer tid läggas ner för att få repetitiva utbetalningar. Det är som att jobba ett år för din arbetsgivare och du får en årslön i all evighet om du behåller arbetsintyget..... (nästan). Fattigbonddräng skänker en tacksamhetens tanke till alla som bidrar med sin arbetsinsats som gör att en liten del av resultatet hittar till hans egna konto.
H&M delade ut 512:25 kr när pappa staten tagit sin del. H&M har nu betalat tillbaka 10% av det insatta beloppet sedan köp, värdet på aktien har också ökat med 47% vilket också är trevligt.

Så här ser årets utdelningar ut så här långt.

Datum               Aktie                          Summa
2015-05-07       H&M                         512,25 kr
2015-04-29       Skåne-Möllan           455,00 kr
2015-04-15       TeliaSonera              840.00 kr
2015-04-02       Swedbank                175,70 kr
2015-03-31       NCC                         429,00 kr
2015-03-31       Bank Nordik             162,20 kr
2015(4 av 12)   NWH.UN                  287,80 kr
                        Summa                  2 861,95 kr

 Nu blir det att återgå till fysiskt arbete, det är ju därifrån den största delen av kostnaderna finansieras.
//Fattigbonddräng

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar